20 września, 2023

Smile Bar

Blog

Negocjowanie i przygotowywanie projektów umów – o czym warto pamiętać?


Proces sporządzania projektów umów niejednokrotnie nastręcza wielu trudności przedsiębiorcom. By cel ten został sprawnie zrealizowany, niezwykle istotne jest posiadanie aktualnej wiedzy na temat obowiązującego stanu prawa, opracowanych technik negocjacyjnych oraz umiejętności określania ryzyka prawno-biznesowego. Z uwagi na to, wielu przedsiębiorców decyduje się na nawiązanie współpracy z radcami prawnymi, którzy służą profesjonalnym wsparciem w procesie zawiązywania współpracy z kontrahentem. 

Formułowanie umów przy wsparciu radcy prawnego

Dobrą praktyką jest szukanie profesjonalnego wsparcia w osobie radcy prawnego. Osoba, która piastuje to stanowisko, jest w stanie skonstruować prawidłowo brzmiący dokument, który zabezpieczy klienta przed wszelkimi, niejednokrotnie nieprzyjemnymi ewentualnościami. Budowanie umowy przy wsparciu radcy prawnego ma za zadanie minimalizować ryzyko na każdym etapie współpracy. Osoba, która jest w posiadaniu kompetencji z zakresu prawa, może z powodzeniem towarzyszyć przy formalizowaniu zasad kooperacji, tworzeniu niezbędnych założeń, negocjowaniu i przygotowywaniu projektów umów, pierwszych rozmowach obu stron oraz w chwili podpisywania dokumentu.

Zakres pomocy radcy prawnego

Przy wyborze odpowiedniego radcy prawnego, któremu powierzone zostanie integrowanie procesu zawierania umów i negocjacji, niezwykle istotne są jego szerokie kompetencje i duży zasób doświadczenia. Przykładem miejsca świadczącego wysokiej jakości usługi radcowskie jest Kancelaria Paulina Pikulińska – Bołtromiuk z główną siedzibą na terenie Białegostoku oraz filią w Hajnówce. W zakresie świadczonych usług znajduje się:

  • przygotowywanie projektów umów wszelkiego rodzaju
  • przygotowywanie umów spółek, ze szczególnym uwzględnieniem interesów klienta,
  • opiniowanie umów, ze wskazaniem ewentualnego ryzyka,
  • negocjowanie projektów umów

Kancelaria Paulina Pikulińska-Bołtromiuk służy profesjonalną pomocą w zakresie negocjowania i przygotowywania projektów:

  • umów dotyczących współpracy,
  • umów o zachowaniu poufności,
  • umów najmu,
  • umów sprzedaży,
  • umów dotyczących użyczenia.

Profesjonalna praca nad sporządzaniem umów

Radca prawny zadba o poprawność ugruntowania umowy wedle standardów rynkowych, odpowiednią metodykę pracy oraz zgodność z obowiązującym stanem prawnym. Dzięki posiadaniu wysokich kompetencji i wieloletniemu doświadczeniu, interesy klienta będą zabezpieczone a ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych ewentualności i wadliwego wykonania umowy przez kontrahenta znacznie zminimalizowane. Projekt umowy będzie regulował szerokie spektrum warunków obopólnych zasad współpracy, po dogłębnym przeanalizowaniu ustaleń kluczowych. Radca prawny może zaproponować liczne, korzystniejsze, alternatywne rozwiązania w ramach wsparcia klienta.

 

Szeroka eksperiencja Kancelarii radczyni Pauliny Pikulińskiej-Bołtromiuk, zindywidualizowane i elastyczne podejście do klienta z najwyższym poszanowaniem jego interesów, gwarantują sukces na polu negocjacyjnym i przygotowywania projektów umów.