5 marca, 2024

Smile Bar

Blog

Zasady wykonania profesjonalnego audytu termowizyjnego w infrastrukturze energetycznej

W obecnych czasach, z uwagi na rosnące wymagania dotyczące efektywności energetycznej i bezpieczeństwa, audyty termowizyjne stały się nieodłącznym elementem utrzymania i zarządzania infrastrukturą energetyczną. Chociaż technologia termowizyjna jest stosunkowo prosta w obszarze, jej profesjonalne wykorzystanie wymaga nie tylko zaawansowanego sprzętu, ale również wiedzy i doświadczenia. W tym artykule omówimy zasady, które należy uwzględnić, wykonując profesjonalny audyt termowizyjny.

Kluczowe elementy audytu termowizyjnego

Wybór sprzętu

Nie każda kamera termowizyjna jest równie efektywna. Wybór urządzenia powinien być dokonany w oparciu o specyfikę instalacji i wymagania dotyczące precyzji pomiarów.

Szkolenie operatorów

Nawet najlepszy sprzęt nie zastąpi kwalifikacji operatora. Szkolenia z zakresu obsługi kamery oraz interpretacji wyników są absolutnie kluczowe.

Planowanie audytu

Audyt nie jest działaniem, które można przeprowadzić „na szybko”. Należy starannie zaplanować wszystkie etapy badania, od wyboru lokacji po interpretację i dokumentację wyników.

Fazy audytu termowizyjnego

 1. Przygotowanie – w tym etapie ocenia się stan techniczny instalacji i dokonuje selekcji urządzeń do badania.
 2. Wykonanie pomiarów – faza operacyjna, w której dokonuje się rzeczywistych pomiarów termicznych.
 3. Analiza i interpretacja danych – krytyczny etap, który wymaga dużego doświadczenia i wiedzy technicznej.
 4. Raportowanie i rekomendacje – na koniec sporządza się raport, który powinien zawierać nie tylko wyniki, ale również konkretne rekomendacje dotyczące dalszych działań.

Najczęstsze błędy

 • Nieuwzględnienie warunków atmosferycznych
 • Brak kalibracji urządzeń
 • Niewłaściwa interpretacja wyników
 • Pomijanie krytycznych elementów infrastruktury w badaniu

Jak unikać pułapek?

 • Systematyczne szkolenia
 • Regularne audyty
 • Uwzględnienie zewnętrznych czynników
 • Ustalenie procedur i protokołów działania

Podsumowanie

Wykonanie profesjonalnego audytu termowizyjnego to proces, który wymaga zarówno specjalistycznego sprzętu, jak i wiedzy teoretycznej i praktycznej. Znając zasady i best practices, można jednak znacząco podnieść jakość i efektywność tych badań, co w konsekwencji przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej w infrastrukturze.

Źródło: https://easyrentier.com